اتهام اقتصادی جدید علیه ترامپ؛تحریف کاهش نرخ بیکاری

به گزارش مجله فازنما، خبرنگاران : مرکز آمار نیروی کار (BLS) نرخ بیکاری آمریکا در ماه گذشته را 10.2 درصد گفت که این میزان کمتر از آن چیزی بود که در آمریکا توسط تحلیل گران اقتصادی پیش بینی می شد.

اتهام اقتصادی جدید علیه ترامپ؛تحریف کاهش نرخ بیکاری

در حالی که نهادهای رسمی در آمریکا نرخ بیکاری را تا ماه قبل میلادی در محدوده 10 درصد گزارش می کردند عده ای نرخ واقعی بیکاری را 18.8 درصد می دانند و معتقدند وعده های انتخاباتی ترامپ مبنی بر کاهش نرخ بیکاری آمریکا به دلیل افزایش رشد مالی با واقعیت اقتصاد این کشور در تضاد است.

مرکز آمار نیروی کار (BLS) نرخ بیکاری آمریکا در ماه جاری میلادی تک رقمی گفت این نرخ در ماه گذشته نیز 10.2 درصد اعلام شده بود که این میزان کمتر از آن چیزی بود که در آمریکا توسط تحلیل گران مالی پیش بینی می شد. پیش از نیز این موسسه نرخ بیکاری در ماه ژوئن 11.1 درصد و در ماه مه 13.3 درصد اعلام شده بود. طبق آمار تعداد شغل ها نیز 1.8 میلیون افزایش پیدا کرده است.

عدم کاهش نرخ بیکاری در 12 علّت

اما این آمارها از سوی تحلیل گران با شک و شبهه نگریسته می شود گویی برای یکی از معدود دفعات به آمار های اعلام شده از سوی یک دولت در آمریکا تشکیک جدی می شود.یکی از نمونه واضح این تشکیک از سوی رسانه فوربس اجرا شده است.

تحلیلگران رسانه فوربس معتقدند زمانی که تمام اطلاعات و داده ها در این حوزه را کنار یکدیگر قرار می دهیم دچار ابهامات و سردرگمی هایی می شویم که نمی توان این کاهش نرخ بیکاری را دلیل بر بهبود شرایط مالی آمریکا دانست.این تحلیل گران در 12 بند کیفرخواستی علیه نرخ بیکاری اعلامی تنظیم کرده اند.محور این 12 بند این است که بر خلاف ادعای ترامپ کاهش نرخ بیکاری به دلیل احیای مالی نیست.دلایل تحلیل گران از این قرار است:

نرخ بیکاری 10.2 درصد، بیشتر از آن مقداری است که در آمریکا و در دوره رکود بزرگ وجود داشت. در سال 2009 نرخ بیکاری 10.0 درصد بود . بنابراین این عدد لزوما نمی تواند علامت بهبود شرایط مالی آمریکا باشد.

 1. نرخ رشد تعداد شغل مشخصا کاهش یافته و بدون محرک مالی می تواند کاهش بیشتری نیز داشته باشد.
 2. نرخ بیکاری میان سفیدپوستان 9.2 درصد، سیاه پوستان 14.6 درصد، آسیایی ها 12.0 درصد، اسپانیایی ها 12.9 درصد است. از طرفی نرخ بیکاری زنان 10.5 درصد بیشتر ازنرخ بیکاری 9.4 درصد است. همان طور که در بین ارقام نرخ بیکاری می بینیم اختلافات و ناهماهنگی بسیاری بین اعداد مشهود است.
 3. در جولای تعداد افرادی که مدت بیکاریشان از 15 هفته تا 26 هفته است از 1.9 میلیون نفر به 6.5 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است و تعداد اشخاصی که زمان بیکاریشان بین 5 هفته تا 14 هفته بوده است از 11.5 میلیون نفر به 5.2 میلیون نفر رسیده است. آنچه از این گزاره منتج می شود این است که بیکاری اکثریت در درازمدت بیشتر است.
 4. تعداد بیکاران هنوز 10.5 میلیون نفر بیشتر از این مقدار در ماه فوریه است.
 5. یک سوم شغل ها در حوزه مهمانداری است. این قبیل شغل ها بیش از سایرین در معرض آسیب ناشی از کرونا هستند و می تواند بر شمار بیکاران هنوز اضافه کند.
 6. گونه سنجش آماری نرخ بیکاری U-6، در محاسبه آمار خود دقت بیشتری دارد زیرا افرادی که مجبور به داشتن شغل پاره وقت هستند یا آن ها که دیگر از پیدا کردن شغل مأیوس شده اند و در پی شغل نیستند را نیز در نرخ بیکاری لحاظ می کند این مقدار را 16.5 درصد اعلام برآورد می شود.در حالی که آماری که BLS به میزان 10.2 درصد اعلام کرده است از گونه U-3 است که از این دقت برخودار نیست و به این نکات توجهی ندارد.این نرخ از حاصل تقسیم تمام جمعیت بیکار (کسانی که به شکل فعال در چهار هفته گذشته به دنبال کار گشته اند) به تمام جمعیت فعال (کسانی که بیکار هستند به علاوه تمام جمعیت شاغل) به دست می آید.کارشناسان مالی به این شاخص نقد دارند زیرا این نحوه اندازه گیری برای نرخ بیکاری، دقت خوبی برای منعکس کردن شرایط واقعی اشتغال یک کشور ندارد چون در اندازه گیری برای این شاخص، حتی افرادی که بصورت پاره وقت کار می کنند و کار تمام وقتی را ندارند نیز لحاظ می کند. و نکته مهم دیگر اینکه، در اندازه گیری ها، افرادی که دیگر دنبال کار نمی گردند(یا ناامید شده یا مسائل دیگر) را بحساب نیاورده، و در نتیجه به عنوان نیروی کار در نظر گرفته نمی شوند.
 7. در این دو ماه تعداد زیادی از اشخاص بودند که برای همیشه شغل خود را از دست دادند بنابراین درمحاسبه نرخ بیکاری اخیر نه افزایشی را سبب شده اند نه کاهشی.
 8. شمار اشخاصی که معمولا کار پاره وقت می کنند با 803 هزار نفر افزایش به میزان 24.0 میلیون تعداد دست یافته اند.
 9. محاسبه نرخ بیکاری از سنجش آمار در خانوارها صورت می گیرد. بنابراین دقت داده های بازارکار به میزان مشارکت خانوارها در نظرسنجی و نرخ پاسخ دهی آن ها بستگی دارد. این میزان اکنون کمی افزایش یافته و به میزان 67 درصد رسیده است که هنوز از میزان متوسط 12 ماهه 83 درصد در پیش از همه گیری کرونا کمتر است. وقتی نرخ پاسخ دهی خانوارها دچار کاهش چشم گیر می شود بایستی به صحت داده های بازار کار شک کرد.
 10. در این دوره بسیاری از جمعیت نیروی کار تحت عنوان اخراج موقت قلمداد شده اند و در نرخ بیکاری محاسبه نشده اند در صورتی که این افراد را در محاسبه نرخ بیکاری لحاظ کنیم این میزان به رقمی بیش از 11 درصد خواهد رسید.
 11. داده ها و ارقام مرکز بیمه بیکاری نشان می دهد در 18 جولای 31.3 میلیون نفر درخواست بیمه بیکاری کرده اند. این رقم در هفته پیش 30.8 میلیون بوده است. BLS ازعان دارد که شمار بیکاران 16.3 میلیون نفر است که این رقم 14.5 میلیون نفر کمتر از کسانی است که بیمه بیکاری دریافت می کنند.

نکته آخر اهمیت بسیاری دارد چرا که مستقیما تعداد بیکاران را بیشتر از آن چیزی بیان می کند که در نرخ بیکاری BLS محاسبه شده است. برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند که این تفاوت ارقام ناشی از خطای محاسباتی غیر عمد دربخش بیمه بیکاری است. به این طریق که برخی از افراد پس از اخراج، دوباره بازخوانی شده و سپس دوباره اخراج شده اند. اما به اعتقاد تحلیلگران رسانه forbes این تفاوت فاحش نمی تواند ناشی از چنین خطاهای محاسباتی ساده ای باشد. بنابراین بیکاران کسانی هستند که بیمه بیکاری می گیرند و شمار آنها 30 میلیون نفر است. اگر این مقدار را بر جمعیت نیروی کار یعنی 159.9 میلیون نفر تقسیم کنیم نرخ بیکاری حقیقی برابر با 18.8 درصد خواهد شد.

رشد مالی یا تبلیغ انتخاباتی؟

تحلیلگران رسانه forbes بر این باورند نزدیک به 26.5 درصد از افراد، یا پیروز نشده اند که آخرین اجاره یا قسط وام خود را بپردازند یا اینکه اطمینانی از آنکه بتوانند اجاره ماه بعد خود را بپردازند ندارند. بیش از یک سوم اشخاص انتظار دارند که حداقل یک نفر از حقوق بگیران در خانواده در 4 هفته آینده درآمد خود را از دست بدهد. تا کنون 51.1 درصد کاهش درآمد در شاغلان به چشم می خورد.

با استناد به آمار و ارقام این چنین بسیاری از رسانه ها همچون businessinsider و طرفداران حزب دموکرات در آمریکا وعده های ترامپ مبتنی بر رشد مالی و کاهش نرخ بیکاری را با واقعیت موجود در آمریکا در تناقض می دانند. درحالیکه حزب جمهوری خواه در آمریکا معتقدند بیمه بیکاری به دلیل تشویق افراد به کار و دوری افراد از بیکاری ارادی، بایستی 200 دلار در هفته باشد تحلیلگران پیرو حزب دموکرات در آمریکا معتقدند پرداخت هفته ای 200 دلار به مشمولین بیمه بیکاری در این کشور حتی 45 درصد از درآمدهای افراد شاغل قبل از همه گیری بیماری کرونا را جبران نمی کند و این مقدار بایستی به هفته ای 600 دلار ارتقا یابد. دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا اظهار کرد که بیمه بیکاری تا آخر سال هفته ای 400 دلار خواهد رسید.

با توجه به تفسیرها و آمار ارائه شده، به باور بسیاری از رسانه ها شمار بیکاران در کشور آمریکا بسیار بیشتر از آن چیزی است که (BLS U-3) گزارش داده است. تحلیلگران مالی آمریکا معتقدند حفره ای که کرونا در اقتصاد آمریکا به وجود آورده است همانند دیگر نقاط جهان چیزی نیست که به راحتی قابل جبران باشد. چرا که با شیوع کرونا و همه گیری سریع آن ار نرخ استخدام در بسیاری از ایالت ها کاسته شد. همین طور عدم اطمینان کارفرمایان از اینکه کارگران تحت نظارت آنها در چه زمانی به کار برمی گردند و اخراج موقت آن ها چقدر طول می کشد، بر بازار کار و متعاقبا رشد مالی تاثیر منفی می گذارد. در این شرایط، بسیاری وعده های مالی ترامپ را تنها تبلیغاتی برای انتخابات نوامبر می دانند.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 28 مهر 1399 بروزرسانی: 28 مهر 1399 گردآورنده: fazenama.ir شناسه مطلب: 605

به "اتهام اقتصادی جدید علیه ترامپ؛تحریف کاهش نرخ بیکاری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اتهام اقتصادی جدید علیه ترامپ؛تحریف کاهش نرخ بیکاری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید